Serwis ogrzewania wpływ czynnika grzewczego 

Serwis ogrzewania ostrzega: przyczyną wielu problemów z systemami grzewczymi to twarda woda W przyrodzie woda krąży w obiegu zwanym obiegiem wodnym. Są dwa zasadnicze źródła słodkiej wody: wody podziemne i powierzchniowe. Woda powierzchniowa utrzymuje się na powierzchni ziemi w postaci jezior, rzek i strumieni. Wody gruntowe przesiąkają przez grunt lub szczeliny i spękania skał, wypełniając puste przestrzenie. Słodka, czysta i nie zanieczyszczona woda jest bardzo cenna. Tylko trzy setne procenta wody na Ziemi nadaje się do picia. W wodzie znajdują się rozpuszczone i niewidoczne dla oka sole mineralne (głównie wodorowęglany oraz chlorki i siarczany wapnia i magnezu ). Woda o wysokiej zawartości soli mineralnych nazywana jest wodą twardą.

Twarda woda ma wpływ na gospodarkę ludzką i zdrowie. Pranie w twardej wodzie wymaga użycia większych ilości detergentów i energii. U ludzi pijących twardą wodę stwierdzono częstsze występowanie kamieni nerkowych. Twardość wody surowej nazywa się twardością ogólną. Twardość wywołana przez wodorowęglany wapnia i magnezu nazywa się twardością węglanową. Twardość wywołana przez chlorki i siarczany wapnia i magnezu nazywa się twardością niewęglanową. Twardość węglanową można usunąć przez zagotowanie wody. Podczas gotowania wody wodorowęglany przechodzą w znacznie trudniej rozpuszczalne węglany, które osadzają się na ścianach naczynia w postaci tzw. kamienia kotłowego, co skutkuje najczęściej interwencją serwisu.

serwis ogrzewania

Wytrącanie kamienia kotłowego

Ca(HCO3)2 ? CaCO3  + CO2 + H2O
Twardość przemijająca jest spowodowana obecnością wodorowęglanów. Twardość przemijająca to taka, którą można usunąć bez gotowania wody, wprowadzając do niej roztwór zasadowy (w celu przeprowadzenia HCO3- w CO32-) np. NaOH, Na2CO3, Ca(OH)2
Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 ?2CaCO3? + 2H2O
Gdy woda twarda zawiera również wodorowęglan magnezu, wówczas oprócz CaCO3 strąca się osad wodorotlenku magnezu, który jest trudniej rozpuszczalny niż węglan magnezu MgCO3:
Mg(HCO3)2 + 2Ca(OH)2?2CaCO3 ? + Mg(OH)2? + 2H2O

Serwis ogrzewania polega przede wszystkim na uzdatnieniu wody w systemie grzewczym budynku.

Jak zachowuje się mydło w twardej wodzie? Sole wapniowe i magnezowe wyższych kwasów tłuszczowych są w wodzie nierozpuszczalne. Mydło bardzo źle się pieni w roztworze zawierającym jony wapnia (np. w twardej wodzie). Mydło obniża napięcie powierzchniowe, ponieważ jest substancją
powierzchniowo czynna. Napięcie takie posiada woda gdyż ma ona zdolność do tworzenia wiązań wodorowych. Napięcie takie utrudnia dostęp wody do brudu. Rozpuszczone w wodzie mydło znacznie obniża napięcie powierzchniowe co pozwala na łatwe rozrywanie wody i usuwanie brudu. Twarda woda zawiera jony wapnia oraz magnezu, które wypierają z mydła sód. W ten sposób powstała sól (stearynian wapnia) nie ma właściwości piorących, takich jak mydło sodowe. W układach grzewczych kamień kotłowy prowadzi do powstawania wielu problemów.