VAILLANT SERWIS WARSZAWA -najlepszy na rynku

Vaillant – rok 2013 najlepszy w historii firmy

Dokonując zakupu pieca rzadko zastanawiamy się nad kondycją finansową przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za jego produkcję, chociaż można przypuszczać, że stan finansów może mieć wpływ na jakość wytwarzanych urządzeń. Nie istnieje wówczas potrzeba czynienia znacznych oszczędności w zakresie jakości stosowanych materiałów, z których produkowany jest kocioł. Jeśli chodzi o rodzinną firmę Vaillant, jej sytuacja jest godna pozazdroszczenia z punktu widzenia konkurencji 2013 rok został uznany za najlepszy w zakresie wzrostu obrotów, niemal  od 140 lat.

Przychody ze sprzedaży wzrosły o 2% w porównaniu do roku poprzedniego (2013: 2,38 mld Euro, 2012: 2,33 mld Euro). EBIT (zysk operacyjny przed odliczeniem podatków) wyniósł 222 mln Euro, co ukazuje wzrost o 19% w porównaniu z rokiem poprzednim (186 mln Euro). Obok stabilnego popytu na produkty w Europie Środkowej, znaczący udział w pozytywnym wyniku miała sprzedaż w Wielkiej Brytanii (wzrost o 15%), w Rosji (wzrost o 13%) oraz w Chinach (wzrost o 27%).

Firma Vaillant położyła główny nacisk na rozwój technologii wykorzystujących gaz naturalny oraz stronę serwisową działalności, wykorzystując istniejącą lukę w obsłudze klientów. Pomimo problemów związanych z otoczeniem rynkowym przedsiębiorstwa, 2013 rok Vaillant uznaje za wyjątkowo udany, ponieważ osiągnęło drugi najwyższy wynik w sprzedaży w 140 letniej historii firmy. W tym samym czasie poczyniono inwestycje w technologie przyszłości gwarantujące oszczędność energii.

Zazwyczaj, gdy firmy dokonują wysokonakładowych inwestycji przekłada się to na pogorszenie wyników finansowych. Vaillant stanowi w tym wypadku jeden z nielicznych wyjątków, prowadząc zrównoważoną politykę rozwojową, nastawioną na realizację celów długookresowych, co jest charakterystyczne dla firm rodzinnych. Świadczy o tym skierowanie uwagi w stronę chłonnego rynku chińskiego będącego dziś kluczowym obszarem ekspansji nie tylko Vaillanta, lecz także innych niemieckich przedsiębiorstw wspieranych przez aktywną politykę rządu w sferze negocjacji prowadzonych z chińskimi przywódcami. Interesujące jest także to, czy w obliczu odwetowych sankcji gospodarczych nakładanych przez Rosję na kraje UE Vaillant odnotuje spadek sprzedaży na tym obiecującym dla firmy rynku.

Vaillant Naprawa

Vaillant Warszawa, Vaillant Serwis, Vaillant Serwis Warszawa, Vaillant Warszawa